European Lab Budapest

Next generations: takeover!
sat. 05 february — Auróra 
A forum dedicated to European youth


As we reach the end of a year of cooperation marked by the participation of ten independent media and cultural structures within the framework of the Sphera platform, Arty Farty is hosting one last Sphera Day in the Hungarian capital: European Lab Budapest.
 
Dedicated to Generation Z, a group who are so often spoken about yet rarely listened to, this discussion forum will give committed young citizens centre stage and bring them back to the forefront of the struggles taking place both in Hungary and throughout Europe, particularly to the East. In other words, it will the floor to that section of the new generations who – contrary to clichés that give the impression of a depoliticised, individualistic and narcissistic youth – are actively building alternatives to tired outdated models and taking up the challenges of today and of the future.
 
All over the continent, young climate collectives are being set up and new forms of activism are emerging to take up the fight for women’s rights, as well as for other freedoms and social struggles. And at the same time, the content created by an increasing number of emerging media, webzines, podcasts and social networks is reflecting these causes in a more first-hand, subjective and immediate way than the traditional media.

We are inviting the people behind these initiatives to join us on 5 February at the Hungarian cultural venue Auróra. Climate activists, journalists, and the movers and shakers of today’s independent cultural sector: a new generation will take part in the debate, share its vision and sketch out desirable collective horizons at the dawn of 2022, designated the “European Year of Youth” by the European Commission.
 
Although they will be central to these future transformations, precious few spaces for dialogue have been created for these socially engaged young people. Sphera and European Lab, a multimedia platform and a forum specifically aimed at these new generations, have joined forces to put on a one-day forum for the changemakers of tomorrow. To give a voice to all those people across Europe – from Belgrade to Paris, Bucharest to Budapest – who are pushing back boundaries and opening up new perspectives through the strength of their ideas and the power of their activism.

A Sphera platform keretében egy éven keresztül 10 médium és független kulturális szervezet részvételével megvalósuló együttműködés után az Arty Farty a magyar fővárosban „Sphera Dayt” szervez, melynek neve: European Lab Budapest.
 
A diskurzusban mindenhol jelen lévő, de kevéssé meghallgatott „Z generációnak” teret adó vitafórum középpontba helyezi az elkötelezett fiatalságot, mely számos harcban elől jár Magyarországon és egész Európában, többek között a kontinens keleti felén. Ennek az új generációnak egy része messze van a klisékben szereplő politikai iránt nem érdeklődő, individualista és narcisztikus fiatalságtól és aktívan épít alternatívákat a még épphogy működő modellek helyett és szembenéz a jelen és a jövő kihívásaival.
 
Az egész kontinensen mindenfelé alakulnak a klímáért szót emelő fiatalokból álló kollektívák, valamint a feminizmus, a szabadságjogok és a szociális harc területén működő új aktivizmusi formák. Egyre több feltörekvő médium, webes magazin, podcast vagy közösségi oldal ad hangot ezeknek az ügyeknek, a hagyományos médiumoknál vehemensebben, szubjektívebben és hamarabb.

Várjuk az ilyen kezdeményezések képviselőit február 5-én az Aurórában. Klímaaktivistákat, újságírókat, a független kulturális szektor szereplőit: egy új generáció vesz részt a vitákban, osztja meg álláspontját és vázol fel megfelelő kollektív nézőpontokat, miközben az Európai Bizottság a 2022-es évet az Ifjúság Európai Évének nyilvánította.
 
Habár az eljövendő változások közepette kevés párbeszéd során tartják oda a mikrofont az elkötelezett fiatalok felé. A Sphera és a European Lab, multimédiás platform és az új generációkhoz szóló fórum összefognak és megszervezik a változás fiatal szereplőinek ezt az egy napos fórumot. Így adnak hangot azoknak, akik Európa szerte, Belgrádtól Párizsig, Bukaresttől Budapestig ötleteikkel és aktivitásuk erejével előrelépést eszközölnek és új perspektívákat nyitnak.


European Lab Budapest is in partnership with :